Mệnh định – Diêm Lam

MỆNH ĐỊNH – 命定

Tác giả: Diêm Lam – 阎蓝

Thể loại: Đoản văn đam mỹ, huynh đệ văn, luyến đồng, HE

Dịch + Biên: Shin – chungtolabengoan

Nguồn: doanvandammy.wordpress.com

Tình trạng: Đang tiến hành

zklgrht

†††

_Đoản văn đam mỹ_

Advertisements