Thông báo

Trạng thái

Tự nhiên hứng lên đi xin cả một đống raw về dịch nhưng lại không biết rõ nguồn gốc. Lúc ta show lên QT thì toàn từ ngữ cổ, dịch méo nổi nên để xó luôn. Hứa với bao nhiêu người là sẽ hoàn sớm, nhưng….. ta lại không thể giữ lời. hic

Hôm nay ta quyết định dọn “ổ” một lần nhân dịp đầu hè sang. Những truyện ta đọc không ưa, từ ngữ văn phong quá cổ thì ta sẽ quẳng nó vào Kho hoặc vào Raw. Thím nào muốn lấy thì cứ tự nhiên, khỏi cần xin phép ta.

Chú ý là những bộ đó ta sẽ dừng lại nhé, đừng trách nhau. huhu

Advertisements